Kayhan Yangın Söndürme Sistemleri
EĞİTİM
İş Sağlığı ve Güvenliği
İlk Yardım Eğitimi

AMAÇ:
 22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 77. maddesine dayanılarak 7/4/2004 tarih ev 25426 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" gereği;
 
Ana
Madde 4: " İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlemesini,çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler" denilmektedir.

İş yerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak ve çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri öğretmek, iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak amacıyla her yıl tekrar edilmesi gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri firmamız tarafından verilmektedir.

YÖNTEM:

Eğitim öncesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan onaylı A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından işletmelere yapılan ziyaretlerle, eğitim içeriğinde firmaya özel bir yapılandırma sağlanmaktadır. Böylelikle genel eğitim formatının yanı sıra, çalışanların birebir içinde bulundukları durumlarla örneklendirilen eğitimler sayesinde, pekiştirme sağlanmaktadır. 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları
 İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri ve işyerindeki riskler,
 Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma   tekniklerinin uygulanması
 İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
 Kişisel koruyucu alet kullanımı
 Temizlik ve düzen
 Termal konfor şartları
 Ergonomi
 Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 İşyeri hijyeni
 İlk yardım